Moduł - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna | Wydział Prawa i Administracji

Moduł - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 6:48

Moduł - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 30/09/2014)

 semestr 3 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Agata Goździewicz  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Psychologia zaburzeń osobowiści prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska  20  3
 4 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Podstawy seksuologii klinicznej dr Katarzyna Bojarska  15  3

 

Moduł - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 25/09/2015)

 semestr 3 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Agata Goździewicz  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Psychologia zaburzeń osobowiści prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska  20  3
 4 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Podstawy seksuologii klinicznej dr Katarzyna Bojarska  15  3

 

Aktualności

Brak aktualności.