Moduł DZIENNIKARSKI (sprawozdawstwo sądowe) | Wydział Prawa i Administracji

Moduł DZIENNIKARSKI (sprawozdawstwo sądowe)

poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 6:46

Moduł DZIENNIKARSKI (sprawozdawstwo sądowe)

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 30/09/2014)

 semestr 3 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Dziennikarz a proces karny prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Prawo mediów dr Paweł Sut 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Europejskie standardy praw człowieka prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski  20  3
 4 Populizm penalny prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Dziennikarstwo śledcze i sądowe dziennikarz  15  3

 

Moduł DZIENNIKARSKI (sprawozdawstwo sądowe)

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 25/09/2015)

 semestr 3 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Dziennikarz a proces karny prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Prawo mediów dr Paweł Sut 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Europejskie standardy praw człowieka prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski  20  3
 4 Populizm penalny prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Dziennikarstwo śledcze i sądowe dziennikarz  15  3