Moduł KURATORSKI | Wydział Prawa i Administracji

Moduł KURATORSKI

poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 6:52

Moduł KURATORSKI

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 30/09/2014)

 semestr 3 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 System probacji dr Radosław Giętkowski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Diagnostyka psychologiczna dr Magdalena Błażek 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski/ dr Ryszard Skarbek  20  3
 4 Status zawodowy kuratora prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) dr Grzegorz Karaszewski  15  3

 

Moduł KURATORSKI

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 25/09/2015)

 semestr 3 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 System probacji dr Radosław Giętkowski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Diagnostyka psychologiczna dr Magdalena Błażek 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski/ dr Ryszard Skarbek  20  3
 4 Status zawodowy kuratora prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) dr Grzegorz Karaszewski  15  3