Moduł PENITENCJARNY | Wydział Prawa i Administracji

Moduł PENITENCJARNY

poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 6:41

Moduł PENITENCJARNY

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 30/09/2014)

 semestr 3 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Psychologia penitencjarna dr Andrzej Piotrowski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Penologia dr Paweł Petasz 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Historia więziennictwa prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski  20  3
 4 Zatrudnianie skazanych prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Pomoc postpenitencjarna dr Ryszard Skarbek  15  3

 

Moduł PENITENCJARNY

(NIEURUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 25/09/2015)

 semestr 3 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Psychologia penitencjarna dr Andrzej Piotrowski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Penologia dr Paweł Petasz 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Historia więziennictwa prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski  20  3
 4 Zatrudnianie skazanych prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Pomoc postpenitencjarna dr Ryszard Skarbek  15  3