Moduł POLICYJNY | Wydział Prawa i Administracji

Moduł POLICYJNY

poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 6:45

Moduł POLICYJNY

(URUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 30/09/2014)

 semestr 3 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Czynności operacyjno-rozpoznawcze prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Technika i taktyka kryminalistyczna dr Małgorzata Żołna 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski  20  3
 4 Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Urzędnicze prawo policyjne prof. UG, dr hab. Jakub Stelina  15  3

 

Moduł POLICYJNY

(URUCHOMIONY - dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 25/09/2015)

 semestr 3 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Czynności operacyjno-rozpoznawcze prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski  15  2
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 2 Technika i taktyka kryminalistyczna dr Małgorzata Żołna 20  2
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 3 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski  20  3
 4 Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu Prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 5 Urzędnicze prawo policyjne prof. UG, dr hab. Jakub Stelina  15  3