EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 listopada 2018 roku, 11:41

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 10.02.2019

 

Sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 23.02.2019 24.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

 

 

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (niestacjonarne)

II rok (second year of study) semestr zimowy (winter semester) 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Global Ocean Law

(Prawo Oceanu Światowego)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć 30/01/2019 16:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Conflict of Laws in Business &
Commerce

(Prawo właciwe w sprawach
handlowych)

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Specjalizacja - EUROPEJSKIE PRAWO GOSPODARCZE W KONTEKŚCIE GLOBALNYM) dr Bartłomiej Gliniecki 2/02/2019 16:00 s. 4056   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe transakcje handlowe (Specjalizacja - EUROPEJSKIE PRAWO GOSPODARCZE W KONTEKŚCIE GLOBALNYM) dr Bartłomiej Gliniecki 7/02/2019 12:00 s. 4056   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo rynku wewnętrznego (Specjalizacja - EUROPEJSKIE PRAWO GOSPODARCZE W KONTEKŚCIE GLOBALNYM) dr Magdalena Konopacka 28/01/2019 18:00 s. 4037   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Etyka Biznesu w eko-zarządzaniu (Specjalizacja - ŚRODOWISKOWE PRAWO GOSPODARCZE I ZARZĄDZANIE) dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 1/02/2019 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Koncepcje finansowe w zakresie działalności gospodarczej w ochronie środowiska (Specjalizacja - ŚRODOWISKOWE PRAWO GOSPODARCZE I ZARZĄDZANIE) dr hab. Edvardas Juchnevičius 29/01/2019 16:00 pok. 3010   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zielona gospodarka i przedsiębiorczość (Specjalizacja - ŚRODOWISKOWE PRAWO GOSPODARCZE I ZARZĄDZANIE) dr Diana Trzcińska 28/01/2019 15:30 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy