fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Serdecznie zachęcamy do zapisów na kurs organizowany przez British Law Centre.  Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

W najnowszym numerze polsko - niemieckiego magazynu 2020 (131) DIALOG poświęconemu Rechtsstaatlichkeit. Das Ende der liberalen Demokratie in Polen? Praworządność. Koniec liberalnej demokracji w Polsce? ukazały się dwujęzyczne teksty prof. dr hab. Jerzego Zajadło pt. "Politik und Recht: Der Doppelstaat"/Polityka i prawo: Podwójne państwo" (str. 52-57) i prof.

Nakładem wydawnictwa ROUTLEDGE ukazała się monografia pod redakcją  X. Contiadesa i A. Fotiadou Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change, (2020).

W serii wydawniczej Horyzonty Filozofii Prawa, Biblioteka Palestry ukazała się najnowsza książka dra Tomasza Snarskiego pt. Wróblewski. Publikacja jest poświecona myśli wileńskiego uczonego Bronisława Wróblewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich karnistów, związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie.

 

Z radością informujemy, że najnowszy numer Państwa i Prawa (nr 8/2020) otwiera artykuł prof. dr hab. Jerzego Zajadło pt. Nomos - dla prawników słowo magiczne.
Rozważając pojęcie i różne znaczenia pojęcia nomos Autor przekonuje, że dla współczesnej nauki prawa równie istotne, jak tradycja i myśl prawa rzymskiego, jest dziedzictwo prawodawstwa i literatury starożytnej Grecji.

Numer 2/2021 Gdańskich Studiów Prawniczych poświęcony został w całości prawu ochrony dziedzictwa kultury, prawu sztuki oraz restytucji dóbr kultury. Wydana zostanie również książka pt. „Cultural Heritage Law: Methodological Approach”.

 

W związku z tym serdecznie zapraszamy do składania propozycji tekstów do GSP lub do książki – artykułów naukowych, komentarzy do orzeczeń sądowych, recenzji i sprawozdań. Obie publikację będą w całości anglojęzyczne.

 

MonografiaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Uniwersalny system ochrony praw autorskich” autorstwa prof.

obrazek

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tomasz Bąkowski został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Celem funkcjonowania Zespołu jest podejmowanie działań związanych z prowadzeniem debat naukowych i tworzeniem podstaw pragmatycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju oraz systemu zaintegrowanego planowania rozwoju.