fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Konstytucyjny.pl

W dniu 15 kwietnia 2020 r. na łamach Kroniki "Konstytucyjny.pl" ukazał się tekst dr. hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. UG pt.:

"Unijny  sąd nad Izbą Dyscyplinarną. O wspólnocie prawa i unijnej filozofii sądzenia"

Rzeczpospolita

W dniu 15 kwietnia 2020 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolitej" ukazał się wywiad A. Łukaszewicz z dr. hab. Tomaszem Tadeuszem Koncewiczem, prof. UG pt.:

"Czy Polska jest gotowa na wspólnotowe myślenie?"

JZ

W najnowszym wydaniu Kwartalnika Iustitia (nr 4(39)/2019), czasopisma Stowarzyszenia Sędziów Polskich, ukazał się artykuł napisany przez prof. Jerzego Zajadło, zatytułowany "Sędziowska odwaga - notka filozofa prawa". 

W najnowszym numerze Studiów Prawnoustrojowych ukazał się artykuł dr. Tomasza Snarskiego z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii poświęcony zagadnieniu roli trafu moralnego w prawie karnym, w tym jego znaczeniu dla odpowiedzialności karnej opartej o zasadę kontroli i zawinienia.
 
MSPF

Mamy przyjemność ogłosić, że z powodzeniem zakończył się proces rekrutacji.