fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

JZ

W najnowszym wydaniu Kwartalnika Iustitia (nr 4(39)/2019), czasopisma Stowarzyszenia Sędziów Polskich, ukazał się artykuł napisany przez prof. Jerzego Zajadło, zatytułowany "Sędziowska odwaga - notka filozofa prawa". 

W najnowszym numerze Studiów Prawnoustrojowych ukazał się artykuł dr. Tomasza Snarskiego z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii poświęcony zagadnieniu roli trafu moralnego w prawie karnym, w tym jego znaczeniu dla odpowiedzialności karnej opartej o zasadę kontroli i zawinienia.
 
MSPF

Mamy przyjemność ogłosić, że z powodzeniem zakończył się proces rekrutacji.

Beck

 

Nakładem wydawnictwa CH BECK ukazała się monografia Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin (BECK, 2020). 

Wśrod Autorów zaproszonych do księgi był dr hab. Prof. UG Tomasz Tadeusz Koncewicz, który przygotował tekst pt.:

Stypendia Master 2 skierowane są do studentów polskich uczelni, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master).

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2). 

Reconnect

W ramach pan-europejskiego projektu H2020 RECONNECT dr hab. prof. UG Tomasza Tadeusz Koncewicz opublikował kolejną analizę poświęconą problematyce Rule of Law jako jednej z podstawowych zasad porządku europejskiego pt.:

Wśród stypendystów Programu NAWA im. Bekkera  znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dr Anna Klimaszewska - projekt pt. „Dla europejskiej historii prawa handlowego nie wykluczającej Polski”, Université Paris II Panthéon Assas, Francja