fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Nakładem Wydawnictwa Ars boni et aequi ukazała się praca zbiorowa w formie anglojęzycznej monografii naukowej pt. „Global Ocean Governance: from Vision to Action” pod redakcją prof. UG, dr hab. Doroty Pyć oraz mgra Jakuba Puszkarskiego.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do składania artykułów naukowych do pierwszego numeru czasopisma naukowego wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - „Wszechnica Prawnicza”.

Rada Kół Naukowych WPiA UG ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Studentów działających w Kołach Naukowych WPiA UG do współtworzenia pierwszego wydania Zeszytów Naukowych RKN WPiA UG.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 r. w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

19 maja 2014 r. w czasie posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyła się uroczysta prezentacja i wręczenie Księgi Pamiątkowej profesora Andrzeja Pułły. Laudację wygłosił Dziekan Wydziału. Następnie głos zabrał profesor. Oprócz podziękowań, podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami o latach spędzonych na Wydziale od czasów, kiedy był asystentem, aż po objęcie funkcji dziekana i o cenionych ludziach, których spotkał na swojej drodze.

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się właśnie monografia autorstwa dr Dominiki Tykwińskiej - Rutkowskiej pt. Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego. Publikację poświęcono analizie administracyjnoprawnych problemów przeszczepiania komórek, tkanek i narządów - dotychczasowe opracowania o prawnych zagadnieniach transplantacji dotyczyły cywilnoprawnych bądź karnoprawnych aspektów, a także ujęcia z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2014 r. dokonało wyboru władz tej organizacji na kolejną, trzyletnią kadencję. W związku z tym mamy zaszczyt poinformować, że wśród nowo wybranych członków organów stowarzyszenia znajdują się pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG.

Z przyjemnością informujemy, że laureatką konkursu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską i magisterską 2014 w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych została Pani Agata Szreter za pracę "Procedura wyboru biegłego sądowego i konsekwencje wydania błędnej opinii" napisaną pod kierunkiem dra Zbigniewa Szczurka na WPiA UG, recenzent: prof. dr hab. Jerzy Ciszewski. Gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Piotr Zieliński (kierunek: prawo, IV rok, indywidualny program kształcenia) - zwyciężył w konkursie o Nagrodę Czerwonej Róży 2014 i otrzymał tytuł najlepszego studenta Pomorza. Piotr Zieliński to laureat stypendiów naukowych: Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rektora dla najlepszych studentów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który odbył się 22 i 23 maja br. na WPiA.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.241371396053567.1073741844.144441132413261&type=1