fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Oxford
26 października 2019 r. w College of Europe w Brugi odbyło się pierwsze spotkanie Editorial Board of the Oxford Encyclopaedia of EU Law, którego jednym z członków jest prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow Oxford Encyclopaedia of EU Law jest sztandarowym projektem Oxford University Press, którego ambicją jest przedstawienie stanu wiedzy i badań oraz kierunków ewolucji prawa europejskiego. 
 
Sapientia

W dniach 2 - 6 grudnia 2019 r. mgr Krystyna Warylewska- Kamuś LL.M. zrealizowała staż zagraniczny, podczas którego przeprowadziła zajęcia z Prawa Unii Europejskiej w ramach przedmiotu "European Business Law" na Uniwersytecie Sapienta w Rumunii (Sapientia Hungarian University of Transylvania Cluj-Napoca).

MSPF

W dniu 4 grudnia 2019 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, podpisał z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Jarosławem Dobkowskim, prof. UWM, porozumienie, dzięki któremu doszło do przekształcenia dotychczas działającej na naszym wydziale Szkoły Prawa Francuskiego w szkołę międzywydziałową, co umożliwi jej dalszy rozwój i rozszerzy zakres działania.

Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG z Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego została wybrana ekspertem z dziedziny prawa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny do realizacji Projektu w zakresie celu operacyjnego NPZ 2, pn.: Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.