fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Spotkanie

W imieniu organizatorów Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG oraz Szkoła Prawa Francuskiego serdecznie zapraszają studentów na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na specjalistyczne studia post-magisterskie w College of Europe oraz stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Konferencja

W dniach 26-27 października 2019 r. dr Wioletta Niemiec, dr Magdalena Kasprzak oraz dr Marta Flis-Świeczkowska wzięły udział w X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, podczas której dr Kasprzak zaprezentowała w sesji posterowej plakat dotyczący "Wykorzystania metod «identyfikacji kłamstwa» w badaniach wariograficznych/poligraficznych na etapie wywiadu przedtestowego".

BLC

W imieniu organizatorów Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez British Law Center w dnu 8 Listopada 2019 r. w Warszawie pt.: 

"Looking Backwards: Looking Forwards. Anglo-Polish relations after Brexit"

okładka

W Baltic Journal of Health and Physical Activity 2019; Supplement 11 (1): 1-8 ukazał się artykuł dr. hab. Jacka Potulskiego Criminal liability for doping in sport. Artykuł jest kompleksową analizą penalizacji dopingu w sporcie na gruncie polskiego prawa karnego.

Pełny tekst artykułu znajduje się na stronie: 
http://bjhpa.journalstube.com/view/abstracts/issue_id/442

Erasmus+ logo
ERASMUS+

Uniwersytet Gdański prowadzi nabór pracowników badawczo-dydaktycznych na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ celem odbycia krótkoterminowych staży w uczelniach partnerskich z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw uczestniczących w programie.

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji „Gdańskich piątków z prawem karnym”. Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim odbędzie się 18 października 2019 roku, o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG. Naszym Gościem będzie dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG, Kierownik Zakładu Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii na Wydziale Nauk Społecznych UG, który przedstawi referat pt.

Konferencja

Doradczy Komitet Naukowy (DKN) działający przy Rzeczniku Finansowym  opublikował 24 września br. RAPORT na temat nieprawidłowości na rynku finansowym. Projektem tym kierowała dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, wiceprzewodnicząca DKN.

okładka

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. The sources of financing local government in Poland and Russia: comparative analysis autorstwa Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UG prof. dr hab. Jolanty Glinieckiej oraz prof. Swietłany Mironowej, reprezentującej Wydział Prawa Gospodarczego, Finansowego i Podatkowego Wołgogradzkiego Instytutu Zarządzania.