fbpx Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk | Wydział Prawa i Administracji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk | Wydział Prawa i Administracji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Elsa Gdansk
Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.gdansk.elsa.org.pl

E-mail Koła: gdansk@elsa.org.pl

Działalność: 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students' Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 44. krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli.

Kamil Olzacki - Prezes,
Anna Haczykowska - Sekretarz Generalny,
Karolina Twardowska - Skarbnik,
Kryspin Gołębiowski - Wiceprezes ds. STEP
Marek Ramczykowski - Wiceprezes ds. Działalności Naukowej,
Agata Cyrzan - Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji,
Aleksander Piskorz - Wiceprezes ds. Marketingu