Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk | Wydział Prawa i Administracji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Elsa Gdansk
Prezes:
Klaudia Kalczyńska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.gdansk.elsa.org.pl

E-mail Koła: gdansk@elsa.org.pl

Działalność: 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students' Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 44. krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli.

Prezes - Klaudia Kalczyńska
Sekretarz Generalny - Aleksandra Gniadek
Skarbnik - Małgorzata Domańska
Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich - Alicja Michalik
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej - Kamil Olzacki
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji - Joanna Kaleta
Wiceprezes ds. Marketingu - Kornel Machnikowski