fbpx Godziny Dziekańskie w dniu 2/10/2017 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Godziny Dziekańskie w dniu 2/10/2017

Godziny Dziekańskie w dniu 2/10/2017

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Jakub Stelina w dniu 2/10/2017 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00. Godziny Dziekańskie wyznaczone z okazji Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na WPiA UG.

 

Dean of the Faculty of Law and Administration prof. UG, dr hab. Jakub Stelina sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 2/10/2017 from 7:00 AM to 9 PM. The Dean's Hours are designated for the ceremonial inauguration of the new Academic Year 2017/2018 at the WPiA UG.