fbpx Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Prawa Własności Intelektualnej w pełnym wymiarze czasu pracy! | Wydział Prawa i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Prawa Własności Intelektualnej w pełnym wymiarze czasu pracy! | Wydział Prawa i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Prawa Własności Intelektualnej w pełnym wymiarze czasu pracy!