fbpx Prof. Steinborn kierownikiem międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prof. Steinborn kierownikiem międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR)

Prof. Steinborn kierownikiem międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR)

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG został kierownikiem po stronie Uniwersytet Gdański międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR), który otrzymał finansowanie z Programu JUSTICE. Głównym celem projektu jest wypracowanie najbardziej adekwatnych kryteriów kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony sądowej w odniesieniu do transgranicznego gromadzenia materiału dowodowego i wzmocnienie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi UE.

Program JUSTICE ma na celu rozwój współpracy europejskiej w zakresie sprawiedliwości. Dofinansowany z jego budżetu projekt MEIOR, realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), skupia się na wypracowaniu kryteriów kontroli sądowej w związku z transgranicznym gromadzeniem dowodów za pomocą mechanizmu Europejskiego nakazu dochodzeniowego (END).
W ramach projektu MEIOR ma zostać dokonana (poprzez analizę krajowych unormowań i praktyki w czterech państwach członkowskich UE: Belgia, Włochy, Polska i Szwecja) ocena struktur kontroli sądowej czynności dochodzeniowych w postępowaniu w państwie wydania END i państwie wykonania END. Następnie przeprowadzone zostaną porównanie różnych struktur i standardów kontroli sądowej w odniesieniu do wybranych środków dochodzeniowych, zarówno w postępowaniach krajowych, jak i transgranicznych, w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w ochronie i wadliwości prawidłowego funkcjonowania współpracy sądowej w sprawach karnych, a także ustalenie najbardziej odpowiednich kryteriów kontroli sądowej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Cora
Treść wprowadzona przez: Łukasz Cora
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 maja 2022 roku, 10:35