Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świątek-Rudoman | Wydział Prawa i Administracji

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świątek-Rudoman

W dniu 29 września 2014 r. przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świątek-Rudoman pt. "Tymczasowe aresztowanie pracownika". Promotorem rozprawy była prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka, natomiast recenzentami: prof. UG, dr hab. Teresa Wyka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki.

Komisja Rady Wydziału w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę rekomendującą Radzie Wydziału nadanie mgr Justynie Świątek-Rudoman stopnia doktora nauk prawnych.

W dniu 29 września 2014 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UG podjęła uchwałę o nadaniu mgr Justynie Świątek-Rudoman stopnia doktora nauk prawnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 listopada 2014 roku, 9:00