fbpx "Trzecia władza - problemy, wyzwania, osiągnięcia" — XIV Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego | Wydział Prawa i Administracji

"Trzecia władza - problemy, wyzwania, osiągnięcia" — XIV Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego | Wydział Prawa i Administracji

"Trzecia władza - problemy, wyzwania, osiągnięcia" — XIV Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego

W dniach 11-13 października 2016 r. w Jantarze odbyło się XIV Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Tę edycję ogólnopolskiego spotkania konstytucjonalistów młodszego pokolenia poświęcono bieżącej problematyce funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce i na świecie. W ciągu dwóch dni obrad zaprezentowano referaty i dyskutowano na tematy dotyczące zarówno bieżącej sytuacji sądownictwa powszechnego i konstytucyjnego w Polsce (pochylono się m.in. nad propozycjami reformy ustroju sądów, konstytucyjnymi aspektami wybranych instytucji procedur sądowych, statusem sędziów i administracji sądowej, regułami wykładni i problemami orzecznictwa) jak i na świecie - np. procedurze i praktyce powoływania sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego. Uczestnicy - magistrzy, doktorzy i doktorzy habilitowani reprezentowali niemal wszystkie wydziały prawa w Polsce. Warto dodać, że formalnym organizatorem tej edycji Seminarium była Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji UG, ale słowa uznania za doskonałą organizację spotkania, w tym za wybór miejsca należą się paniom doktor: Annie Rytel-Warzosze i Agnieszce Gajdzie jako głównym organizatorkom przedsięwzięcia.
Zgodnie z tradycją w czasie spotkania ustalono terminy i miejsca dwóch kolejnych edycji Seminarium. XV Seminarium odbędzie się wiosną 2017 r. w okolicach Łodzi siłami tamtejszych konstytucjonalistów i będzie poświęcone obcym inspiracjom ustrojowym. XVI, jesienne seminarium, zorganizują konstytucjonaliści z Uniwersytetu w Białymstoku. Tematyka na razie pozostaje tajemnicą.

XIV Seminarium konstytucjonalistówotwarciedyskusja
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Marcin Wiszowaty
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 października 2016 roku, 16:05