Konferencja naukowa “Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa” | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja naukowa “Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa”

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym w dniu 2 marca 2017 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja naukowa “Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa”, połączona z promocją tomu VII Wielkiej Encyklopedii Prawa pt. “Teoria i filozofia prawa”, której redaktorami naukowymi są prof. Andrzej Bator (UWr.), prof. Jerzy Zajadło (UG) i prof. Marek Zirk-Sadowski (UŁ).
Podczas Konferencji referaty wygłosili: prof. Jerzy Zajadło – pt. “Sumienie sędziowskie” oraz prof. Oktawian Nawrot, współautor Encyklopedii – nt. “Bioetyka na sali sądowej – węzłowe problemy stosowania bioprawa”.
W obradach uczestniczyli także pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG: prof. Kamil Zeidler i dr Tomasz Widłak, a także dr Tomasz Snarski – którzy również są współautorami Encyklopedii oraz doktoranci w Katedrze: mgr Hanna Smrek, mgr Żaklina Szewczuk i mgr Barbara Tecław.
Konferencja w NSA
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2017 roku, 18:40