VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Bezpieczeństwo morskie" | Wydział Prawa i Administracji

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Bezpieczeństwo morskie"

Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk pragną zaprosić do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa MorskiegoBezpieczeństwo Morskie” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z bezpieczeństwem morskim, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium B).

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” jest poświęcona zagadnieniom, które mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania bezpieczną eksploatacją statków morskich i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, a także ochrony statków i portów morskich.

Punktem wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim jest zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną. W trakcie konferencji zostaną poruszone wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa morskiego zogniskowane w układzie prewencja, kontrola i odpowiedzialność.

Tegorocznej edycji Konferencji towarzyszyć będzie ponownie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej, tj 19 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.

Link do strony Prawa Morskiego na FB: www.facebook.com/Prawo-Morskie-1527383457519502/

Link do wydarzenia na FB: www.facebook.com/events/378200065887523/

okpm
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jakub Puszkarski
Treść wprowadzona przez: Jakub Puszkarski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 23:28