Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i prawo” | Wydział Prawa i Administracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i prawo”

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i prawo”. Organizatorem konferencji był Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania UKW.

Zasadniczym celem konferencji  był interdyscyplinarny – w obrębie nauk prawnych – namysł nad regulacjami prawnymi dotyczącymi rodziny – tak w perspektywie de lege lata, jak i de lege ferenda. Chodziło uchwycenie jak najszerszej płaszczyzny odniesień prawa do rodziny w poszczególnych jego dziedzinach – w prawie konstytucyjnym, cywilnym, rodzinnym, karnym, pracy, zabezpieczenia społecznego, finansowym, administracyjnym, międzynarodowym, europejskim i innych.

W konferencji wzięło udział aż 6 przedstawicieli naszego Wydziału, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi i doktoranci. Wygłosili oni następujące referaty:

-        Pani dr Dagmara Jaroszewska-Choraś „Problem przemocy domowej na tle międzynarodowych regulacji prawnych”,

-        Pan mgr Tomasz Kosicki „Obowiązek poszanowania życia rodzinnego cudzoziemców w procedurze zobowiązania do powrotu”,

-        Pani mgr Marta Łapińska  „Administracyjnoprawna problematyka obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w Polsce”,

-        Pani mgr Anna Krzysztoforska „Ochrona prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny a odmowa udzielenia rozwodu na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Babiarz przeciwko Polsce”,

-        Pan mgr Szymon Grabowski „Schizofrenia paranoidalna jako przesłanka prawa do renty socjalnej - analiza orzecznictwa”,

-        Pani mgr Paula Konopoczyńska „Wymeldowanie osoby z lokalu zajmowanego przez rodzinę”.

KonferencjaKonferencjaKonferencja
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 kwietnia 2017 roku, 10:07