Udział pracownika Centrum Prawa Własności Intelektualnej w Konferencji Naukowej „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy”. | Wydział Prawa i Administracji

Udział pracownika Centrum Prawa Własności Intelektualnej w Konferencji Naukowej „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy”.

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, zorganizowana przez Polski Komitet ds.  UNESCO oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN.

Konferencja ta stanowiła podsumowanie 40 lat funkcjonowania Światowego Dziedzictwa w Polsce, a jej celem było ocena dorobku i doświadczenia w tym zakresie, sformułowanie aktualnych problemów i przedstawienie wizji przyszłości.

W Konferencji udział wzięła dr Ewelina Kowalska, pracownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej, która wygłosiła referat pt. „Konsekwencje wpisu dóbr na Listę UNESCO – prestiż i co dalej? Postulaty de lege ferenda w zakresie prawnych konsekwencji wpisania obiektu na Listę UNESCO”.


Fot. Aleksandra Lewicka i Aleksandra Sojka.

40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 maja 2017 roku, 12:29