Posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów | Wydział Prawa i Administracji

Posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w sali seminaryjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej: KRD).
Obrady wyżej wymienionego gremium zostały zorganizowane w wyniku współpracy nawiązanej przez przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego – mgra Piotra Zielińskiego – z Zarządem KRD.

Posiedzenie uroczyście otworzył Pan Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny.
Podczas spotkania debatowano nad zmianami, które wprowadzi ustawa 2.0. Efekt dyskusji ma stanowić dokument, który w najbliższych tygodniach zostanie opublikowany przez Zarząd KRD.

W wydarzeniu uczestniczyło trzech doktorantów WPiA UG: mgr Jan Buławski, mgr Piotr Maciaszek oraz mgr Piotr Zieliński.

Fot. P. Zieliński.Fot. P. Zieliński.Fot. P. Zieliński
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 maja 2017 roku, 10:28