Sprawozdanie z II Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Sprawozdanie z II Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

W dniu 12 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. „Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy”, które zorganizowała Katedra Prawa Administracyjnego. Wprowadzenie do tematu konferencji wygłosił dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański).

Program Forum został podzielony na trzy części. W pierwszej sesji, której przewodniczył prof. dr hab. Jan Zimmermann (Uniwersytet Jagielloński), zostały wygłoszone referaty. W trakcie wystąpień przedstawiono uwarunkowania prawne oraz aspekty urbanistyczne rozpraszania i koncentracji zabudowy, a także podjęto próbę oceny stosowania obowiązującego prawa z punktu widzenia rozpraszania i koncentracji zabudowy. Prelegenci odnieśli się również do problemu odpowiedzialności prawnej gminy za stan zabudowy, przedstawili rozpraszanie i koncentrację zabudowy z perspektywy obszarów miejskich i wiejskich oraz metropolitalnych, a także omówili problematykę publicznego prawa do infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście rozpraszania i koncentracji zabudowy.

W drugiej sesji, której przewodniczył dr hab. Mariusz Bogusz, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański) zostały wygłoszone komunikaty. Trzecią część Forum stanowił ekspercki panel dyskusyjny, który moderował dr Jakub Szlachetko (Uniwersytet Gdański).

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa stanowiło płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki w zakresie prawnych problemów rozpraszania i koncentracji zabudowy.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz komunikaty zgłoszone przez uczestników Forum.

Galeria zdjeć z II Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

zdjecie 1zdjecie 2zdjecie 3zdjecie 4zdjecie 5zdjecie 6
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 maja 2017 roku, 22:31