Wystąpienie dr Anny Klimaszewskiej na British Legal History Conference | Wydział Prawa i Administracji

Wystąpienie dr Anny Klimaszewskiej na British Legal History Conference

W dniach 5-8 lipca 2017 r. na University College London odbyła się prestiżowa Brytyjska Konferencja Historii Prawa “Networks and Connections” pod patronatem m.in. Cambridge University Press, Oxford University Press oraz Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte.

W trakcie obrad dr Anna Klimaszewska z Katedry Historii Prawa, jako jedyna prelegentka z Polski, wygłosiła referat zatytułowany “The phenomenon of a hollow legal shell –a few remarks on the course of implementation of the French commercial law on the Polish territories in the 19th century”.

W konferencji wzięło udział ponad 200 naukowców z całego świata. Lista referatów i prelegentów dostępna tu: https://www.laws.ucl.ac.uk/wp-content/uploads/2016/05/blhc_brochure_2017.pdf

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lipca 2017 roku, 12:35