Kolejny numer kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Kolejny numer kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa

KRS 3 / 36Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa”. Po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii czasopisma w jednym numerze opublikowano trzy opracowania naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG, stąd też przynajmniej w części ten numer można nazwać „gdańskim”.

W dziale „Artykuły i komentarze” opublikowano artykuł prof. Jerzego Zajadły, w którym Autor dokonał filozoficzno-prawnej analizy popularnego ostatnio hasła „demokracja, a nie sędziokracja”. Prof. Grzegorz Wierczyński jest Autorem tekstu poświęconego analizie polskich doświadczeń w zakresie ogłaszania aktów normatywnych (w tym także nieznanego wcześniej w Polsce zjawiska usuwania pozycji z urzędowych zbiorów orzeczeń), a prof. Krzysztof Grajewski opublikował opracowanie przedstawiające przebieg obrad Okrągłego Stołu w zakresie postulatu utworzenia niezależnej rady sądownictwa., której głównym zadaniem miało być stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

„Krajowa Rada Sądownictwa” jest skierowanym głównie do środowiska sędziowskiego czasopismem naukowym, wydawanym od dziewięciu lat przez wydawnictwo Wolters Kluwer pod honorowym patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Redaktorem naczelnym pisma jest od początku jego istnienia prof. Krzysztof Grajewski. Archiwalne oraz – po pewnym czasie od ukazania się – bieżące numery kwartalnika są dostępne w formie plików *.pdf na stronie Krajowej Rady Sądownictwa (http://www.krs.gov.pl/pl/kwartalnik-krs).
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 września 2017 roku, 12:57