Kodeks Dóbr Kultury Republiki Włoskiej | Wydział Prawa i Administracji

Kodeks Dóbr Kultury Republiki Włoskiej

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego właśnie ukazała się książka pt. „Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej” – w przekładzie i merytorycznym opracowaniu mgra Andrzeja Mosia, doktoranta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG.

Jest to praca o tyle interesująca, że włoskie prawo ochrony dziedzictwa kultury i zarazem włoskie wzory i tradycje w tym zakresie – choćby ze względu na zasób dóbr kultury tego kraju – mogą stanowić ciekawy wzór dla polskiego prawodawcy.

kodeks włoski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Glanc
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 8:51