Rekrutacja na wyjazdy Erasmus dla nauczycieli akademickich | Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus dla nauczycieli akademickich

Do dnia 31.10.2017 r. nauczyciele akademiccy - pracownicy WPiA mogą składać wnioski o wyjazd zagraniczny Erasmus w ramach programu STA Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Wyjazd możliwy jest do jednej z uczelni partnerskich WPiA UG, z którymi podpisano umowę o realizację wyjazdów pracowników (lista uczelni partnerskich UG). 

 Wymagane dokumenty:

  1. Podanie adresowane do Dziekana ze wskazaniem: miejsca wyjazdu (z aktualnej listy uczelni partnerskich WPiA), zajęć prowadzonych na WPiA w j. angielskim oraz publikacji naukowych w j. obcych (do 10 publikacji z ostatnich 5 lat)
  2. Wydruk listy ww. publikacji z bazy EXPERTUS UG.
  3. „Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego” – formularz wg wzoru podpisany przez kandydata (bez podpisu koordynatora)
  4. „Mobility Agreement for Teaching” – formularz w j. angielskim z podpisem Kandydata i przedstawiciela uczelni przyjmującej (skan)

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać u p. mgr inż. Jolanty Mrozek w pok. 2081 lub bezpośrednio do koordynatora Erasmus dra Tomasza Widłaka do dnia 31.10.2017 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów znajdują się w załączonych dokumentach. Dodatkowe informacje o wyjazdach STA Erasmus+ znajdują się na stronach UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Widłak
Treść wprowadzona przez: Tomasz Widłak
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 października 2017 roku, 12:07