Książka pt. „Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia” autorstwa dr Beaty J. Kowalczyk | Wydział Prawa i Administracji

Książka pt. „Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia” autorstwa dr Beaty J. Kowalczyk

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia „Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia” autorstwa dr Beaty J. Kowalczyk.

W monografii dokonano analizy rzymskiej instytucji zasiedzenia oraz zaprezentowano jej ewolucję od usus auctoritas, uregulowanej w ustawie XII tablic, do zasiedzenia zwyczajnego, wprowadzonego przez ustawodawstwo Justyniana, co pozwala dostrzec geniusz prawniczy i wysoki poziom kultury prawnej społeczeństwa rzymskiego. Wyjątkowy charakter publikacji polega na tym, że zaprezentowane przez Autorkę transformacje w obrębie konstrukcji zasiedzenia, wraz z jego przesłankami w prawie rzymskim ukazują obraz instytucji, recypowanej do współczesnych ustawodawstw nie tylko w Europie, ale i na świecie. Czytelnik może go poznać dzięki prawnoporównawczej analizie instytucji zasiedzenia dokonanej przez Autorkę w obrębie wybranych państw pochodzących z kręgu kultury common law, kultury prawa stanowionego oraz spośród krajów o systemach mieszanych. W książce Beata J. Kowalczyk na kanwie zastosowanych współcześnie rozwiązań poszukuje ostatecznie optymalnego systemu zasiedzenia.

Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Kowalczyk
Treść wprowadzona przez: Beata Kowalczyk
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 12:25