Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach Azji Centralnej - Kazachstan | Wydział Prawa i Administracji

Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach Azji Centralnej - Kazachstan

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG, dr Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman, dr Przemysław Panfil i Katedry Prawa Cywilnego – dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG w okresie 16 – 22 września odbyli staż naukowy w prestiżowych uniwersytetach i szkołach prawa w Kazachstanie.

 W Uniwersytecie Kaspijskim (Caspian Uniwersity)w Ałmaty   pracownicy Katedry Prawa Finansowego i Katedry Prawa Cywilnego WPiA UG zrealizowali w okresie 18-22 września 2017r. cztery 15 godzinne, anglojęzyczne kursy dla elitarnej grupy studentów „Dream Team”. Dotyczyły one:.: International and European Insurance Law (prof. D. Maśniak), European Financial Market: Legal Architecture (prof. A. Jurkowska-Zeidler), European Tax Law (dr E. Juchniewicz), European Business and Financial Law (dr D. Cyman) oraz 2 godzinny wykład The Mechanisms of Achieving Fiscal Sustainability in EU States (dr P. Panfil).

Ponadto w dniach 21-22 września wzięli oni udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Caspian University pt. : „Contemporary Issues of International Financial and Tax Law” gdzie wygłosili referaty: „The European Financial Market Law towards challenges of the XXI century” (prof. A. Jurkowska-Zeidler), „Regulating Finance in a Post-Sectoral World” (prof. D. Maśniak), „Customer’s protection in financial services” (dr D. Cyman), „ Restoring Fiscal Sustainability in the Eurozone” (dr P. Panfil), „BEPS Actions implementation in Poland” (dr E. Juchniewicz). Artykuły zostaną opublikowane w monografii.

W NARXOZ University w Ałmaty – według rankingów najlepszym krajowym uniwersytecie – prof. Anna Jurkowska-Zeidler wygłosiła wykład nt. Global financial crisis and European Regulatory Reform, a dr Edward Juchniewicz nt. Международные налоговые отношения: проблемы и перспективы развития. Wykładowcy uczestniczyli także w dyskusji z udziałem prorektora, dziekanów i kierowników Katedr w ramach okrągłego stołu nt. edukacji akademickiej w ramach prawa i ekonomii oraz przyszłej współpracy.

Staż zakończył się propozycjami współpracy pomiędzy uczelniami, w tym w zakresie prestiżowych studiów MBA. 

Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach AzjiStaże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach AzjiStaże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach AzjiStaże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach AzjiStaże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach AzjiStaże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach Azji
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 16:22