Panel dyskusyjny: "Cywilne i Administracyjne Postępowanie Egzekucyjne - wybrane aspekty porównawcze" | Wydział Prawa i Administracji

Panel dyskusyjny: "Cywilne i Administracyjne Postępowanie Egzekucyjne - wybrane aspekty porównawcze"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Panelu Dyskusyjnym, organizowanym wspólnie przez dwa koła: KN Postępowania Cywilnego oraz KN Prawa Administracyjnego, pod tytułem "Cywilne i Administracyjne Postępowanie Egzekucyjne - wybrane aspekty porównawcze". Panel ten odbędzie się dnia 30 listopada br. w godzinach od 14:30 do 17:00 (aud. C).

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/127507404625475

 

Prelegentami będą:

1) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG (kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, adwokat);
2) SSR Gdańsk - Południe w Gdańsku Magdalena Hyla (kierownik Sekcji ds. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe);
3) Karolina Łuszczak (kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku);
4) Marcin Sobel (komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie);
5) Arkadiusz Abram (komornik skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).

Moderatorem Panelu będzie Pani mgr Dominika Mróz-Szarmach z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UG, opiekun KN Postępowania Cywilnego, radca prawny.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 12:29