Monografia dr Moniki Adamczak-Reteckiej "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej" | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dr Moniki Adamczak-Reteckiej "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej"

Monografia dr Moniki Adamczak-Reteckiej

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się rozprawa habilitacyjna dr Moniki Adamczak-Reteckiej z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej pod tytułem:

 "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej"

Zjawisko zmian klimatycznych stało się w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania nie tylko klimatologów, ale także polityków, prawników i społeczeństw na całym świecie. Zainteresowanie to wynika z rosnącej świadomości wpływu działalności człowieka na klimat i zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. W niniejszej monografii Autorka podjęła próbę obiektywnego omówienia obowiązujących regulacji prawnych oraz możliwych kierunków rozwoju prawa klimatycznego w zakresie odpowiedzialności za szkody klimatyczne. Powództwa odszkodowawcze w tzw. sprawach klimatycznych stanowią wyzwanie nie tylko dla praktyków, ale także dla teoretyków prawa. Z tego względu podjęte przez Autorkę rozważania są niezwykle aktualne.

W recenzji wydawniczej dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ, napisała:

„Recenzowana książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej całościowe, monograficzne przedstawienie kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody klimatyczne w prawie Unii Europejskiej. (…) Tematyka pracy łączy przy tym zagadnienia prawa publicznego z zagadnieniem prawa prywatnego. Praca porusza także kwestie istotne dla tematu pracy spoza zakresu prawa unijnego (…). Szerokie tło analizy a zarazem jej szczegółowość oraz sformułowanie wielu nowych konkluzji powoduje, że jest to dzieło wartościowe, które zainteresuje przedstawicieli nauk prawnych i praktyków.”

 

Okładka książki

Monografia
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 stycznia 2018 roku, 11:19