Monografia dr. Michała Gałędka „Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego” | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dr. Michała Gałędka „Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego”

Nakładem Wydawnictwa Arche ukazała się historyczno-prawna rozprawa dr. Michała Gałędka „Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej”, ss. 544.

Nie tak wiele jest historycznych dowodów na zdolności państwowotwórcze Polaków. Burzliwe dzieje nie pozwalały na ogół na wykazanie sięumiejętnością żmudnej, mrówczej i konsekwentnej pracy prowadzonej w zaciszu gabinetów nad doskonaleniem własnego państwa i otaczającego je systemu prawnego. Z tego właśnie względu w dziejach rozwoju polskiego prawa i administracji krótki okres konstytucyjnego Królestwa Polskiego zakończony wybuchem powstania listopadowego stanowił czas szczególny. Był to bowiem jedyny w XIX stuleciu, krótki, bo kilkunastoletni moment, w którym elita naszego kraju uzyskała niepowtarzalną okazję, aby swój byt państwowotwórczy skoncentrować „nie na polu wojny lub zabiegów dyplomatycznych, lecz przede wszystkim w kierunku organizacji machiny państwowej”. Właśnie na tej kwestii zdolności państwowotwórczych Polaków koncentruje swoją uwagę autor monografii. Książka przedstawia pierwszą fazę – fazę projektową – procesu przebudowy struktur administracyjnych w przededniu utworzenia konstytucyjnego Królestwa Polskiego w 1815 r. W przygotowanej przez siebie dysertacji Michał Gałędek skupia swoją uwagą  na kwestii podejścia polskiej elity politycznej i intelektualnej do rodzącego się nowoczesnego państwa oraz zarządzającej nim młodej polskiej biurokracji. Centralny problem pracy stanowi zagadnienie nowego miejsca administracji w strukturze państwa wobec dynamicznego wzrostu jej znaczenia i związanych z tym przeobrażeń tak państwa, jak i wyobrażeń o jego społecznej roli. Jak wielokrotnie później piewcy nowoczesności stanęli wobec oporu tradycjonalistów przywiązanych do tego co dawne i znane.

okładka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 stycznia 2018 roku, 9:09