Stypendium Konferencyjne: LUGANO | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium Konferencyjne: LUGANO

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów i młodych naukowców na udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano. Zapraszamy do udziału w konkursie!
Informacje o stypendium w formacie PDF (pobierz)
 
 
O konferencji
Data i miejsce: 3-6 czerwca 2018 r., Lugano, Szwajcaria
Temat przewodni: A World of Flows – Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival
 
O stypendium
Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: L181; młodzi naukowcy: L206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: L38; młodzi naukowcy: L60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł
Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt
 
Jak ubiegać się o stypendium?
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Lugano 2018”
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 r. (do końca dnia)
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 20 lutego 2018 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Lugano 2018”)
 
 
Do pobrania
stypendium
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 lutego 2018 roku, 10:06