Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... START!!!" | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... START!!!"

11 stycznia 2018 roku na naszym Wydziale odbyła się Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... START!!!". Konferencja jest projektem zorganizowanym przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddz. w Gdańsku oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja Badań Kosmicznych jest wydarzeniem poświęconym działalności człowieka w kosmosie. Pojawienie się tej nowej dziedziny zrodziło potrzebę zapewnienia specjalistycznej regulacji prawnej, która odpowiadałaby specyficznym cechom tej działalności.

Organizowane wydarzenie miało na celu rozpowszechnienie wiedzy o kosmosie, zainteresowanie odbiorców nową, lecz niezwykle intensywnie rozwijającą się dziedziną. Najważniejszym zadaniem było ukazanie obecnego stanu prawnego zarówno naszego kraju, ale również Europy i Świata oraz wskazanie, które z tych rozwiązań warto włączyć do polskiego porządku prawnego regulującego kwestie działalności w przestrzeni kosmicznej. Konferencja zgromadziła wielu uczestników w tym przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej, z płk Piotrem Suszyńskim p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedsiębiorców sektora kosmicznego oraz studentów.

1234
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Kwiatkowski
Treść wprowadzona przez: Paweł Kwiatkowski
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 11 lutego 2018 roku, 21:16