Udział studentów WPiA UG w Lazareff Le Bars Vis Pre-moot w Paryżu | Wydział Prawa i Administracji

Udział studentów WPiA UG w Lazareff Le Bars Vis Pre-moot w Paryżu

W dniu 9 lutego 2018 r. studenci WPiA UG: Klaudia Becker, Wiktor Dorębski i Jakub Plebański, pod opieką mgr Macieja Zejda wzięli udział w Lazareff Le Bars Vis Pre-moot w Paryżu. Zadaniem studentów było wcielenie się w rolę pełnomocników powoda i pozwanego w sporze dotyczącym wykonania międzynarodowej umowy sprzedaży rozstrzyganym przez sąd arbitrażowy. Studenci zmierzyli się z drużynami reprezetującymi Uniwersyet z Bielefeldu oraz Uniwersytet Paris Descartes. 

Studenci wchodzą w skład UG Vis team, która reprezentuje Uniwersytet Gdański na 25-tym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot - jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów typu "moot-court" dla studentów prawa na świecie. Pre-moot to treningi arbitrażowe, mające na celu przygotowanie studentów do udziału w rundach ustnych konkursu w Wiedniu.

Więcej o UG Vis team można dowiedzieć się na stronie internetowej: http://visteam.ug.edu.pl/ oraz facebook'u: https://www.facebook.com/theUniversityofGdanskVisTeam/

 

UG_Vis_team4UG_Vis_team1UG_Vis_team2UG_Vis_team3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Treść wprowadzona przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 lutego 2018 roku, 11:41