Monografia "Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa" | Wydział Prawa i Administracji

Monografia "Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa"

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka "Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa" autorstwa dra Tomasza Snarskiego z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG. 
W książce Autor omówił debatę uznawaną za najważniejszą w filozofii prawa XX wieku oraz prześledził jej współczesną recepcję w naukach prawnych. Pokazał m.in., w jaki sposób treści poruszone podczas debaty Hart - Fuller, tradycyjnie identyfikowanej ze sporem o relacje prawa i moralności, oddziałują na rozważania istotnych aktualnie zagadnień filozoficzne podstawy prawa karnego. Przedstawił też ocenę znaczenia dyskursu naukowego jako narzędzia badawczego uczonego - prawnika. Tym samym lektura 
pracy może stanowić zachętę nie tylko do refleksji nad rozumieniem prawa i jego aksjologicznych podstaw, lecz również nad warsztatem badawczym prawnika, w którym warto znaleźć należyte miejsce dla filozofii prawa.

Fragment książki oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego:
http://kiw.ug.edu.pl/pl/
12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 kwietnia 2018 roku, 9:36