Filozofia prawa karnego, trudne przypadki i bezpośrednie stosowanie Konstytucji | Wydział Prawa i Administracji

Filozofia prawa karnego, trudne przypadki i bezpośrednie stosowanie Konstytucji

Dr Tomasz Snarski z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii był gościem Zebrania Naukowego Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego wygłosił wykład pt. Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa oraz bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych. Po wykładzie odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca relacji między filozofią a dogmatyką prawa karnego, roli sędziego w rozsztrzyganiu trudnych przypadków, możliwości wykorzystania argumentacji aksjologicznej w warunkach rozstrzygnięcia sądowego czy też uzasadnienia istnienia kontratypów zwyczajowych w polskim prawie karnym. Podczas spotkania zaprezentowano też monografię pt. "Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa". 
12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, 11:16