Zagraniczne staże naukowe | Wydział Prawa i Administracji

Zagraniczne staże naukowe

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego:  dr Damian Cyman, dr Edward Juchniewicz, oraz dr Przemysław Panfil w okresie 26 – 30 marca 2018 r. odbyli staż naukowy w prestiżowym syberyjskim Państwowym Uniwersytecie w Omsku. Wyjazd odbył się w ramach współpracy Erasmus+ z Krajami Partnerskimi – tzw. modułu KA107, umożliwiającym uczelniom z UE wspólne działania naukowo-dydaktyczne z instytucjami szkolnictwa wyższego zlokalizowanymi na całym świecie. Podczas stażu pracownicy zrealizowali trzy 15-godzinne, anglojęzyczne kursy dla studentów Uniwersytetu. Dotyczyły one: European Business Law (dr D. Cyman), Modern Challenges of International Taxation (dr E. Juchniewicz) oraz Fiscal stability and the Eurozone debt crisis (dr P. Panfil). Kursy umożliwiły studentom zaznajomienie się z najnowszymi trendami i poglądami dotyczącymi funkcjonowania prawa i przedstawienia go z perspektywy Polski jako Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.


Staż zakończył się propozycjami dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, w tym organizacji zimowej szkoły prawa z udziałem wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz podjęciem wspólnych badań naukowych. W ramach współpracy planowana jest rewizyta pracowników naukowych z Omska na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach mobilności Erasmus + planowane są również kolejne wyjazdy w roku akademickim 2018/2019, podczas których podsumowane zostaną dotychczasowe efekty współpracy oraz obszary, w których może ona ulec dalszemu pogłębieniu.

 

Zagraniczne staże Zagraniczne staże Zagraniczne stażeZagraniczne staże Zagraniczne staże
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 maja 2018 roku, 12:44