Udział pracowników WPiA UG w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Polska w różnicującej się Unii Europejskiej" | Wydział Prawa i Administracji

Udział pracowników WPiA UG w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Polska w różnicującej się Unii Europejskiej"

W dniach 3- 5 czerwca 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 

"Polska w różnicującej się Unii Europejskiej"

połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Europjeksiego, organizowana przez Uniwersytet Jagieloński w Gródku nad Dunajcem. Udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej UG- dr Monika Adamczak- Retecka, dr Olga Śniadach, mgr Krystyna Warylewska i Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego- dr hab. prof. Ug Sylwia Majkowska- Szulc oraz prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki

Podczas dwudniowej konferencji odbyły się trzy sesje plenarne oraz obrady w trzech sekcjach tematycznych.

W ramach sesji plenarnej "Obecne koncepcje dotyczące jednolitości lub zróznicowania Unii i ich prawne implikacje" referat wygłosiła dr hab. Sywlia Majkowska- Szulc pt.:

Porównanie skutków Brexitu i zróżnicowania wewntarz Unii Europejskiej na przykładzie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. 

oraz prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki pt.: Słowianie w Unii Europejskiej.

W ramach panelu "Państwa objęte formami wzmocnionej współpracy a państwa pozostałe" mgr Krystyna Warylewska wygłosiła referat pt.: 

Tożsamość konstytucyjna państwa a efektywność prawa UE - Taricco II jako wyraz kompromisu dla współpracy państw członkowskich w ramach funkcjonowania Prokuratury Europejskiej?

Natomiast w ramach panelu "Zróżnicowanie państw członkowskich w świetle materialnego prawa unijnego z różnych sfer aktywności Unii Europejskiej"  referat wygłosiła dr. Olga Śniadach pt.: 

Gastronacjonalizm. Uwagi w kontekście unijnych regulacji dotyczących oznakowania pochodzenia produktów rolno-spożywczych.

 

 

Program konferencji:

ZałącznikWielkość
PDF icon program271.71 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 14:11