Forum Dziekanatów z udziałem Kierownika Dziekanatu | Wydział Prawa i Administracji

Forum Dziekanatów z udziałem Kierownika Dziekanatu

W dniu 8 czerwca br. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium praktyczne pt.: Organizacja pracy w dziekanatach. W poszukiwaniu dobrych praktyk. Organizatorami wydarzenia były: Dziekanaty SGH, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydziału Inżynierii Lądowej UG, oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Udział w seminarium wzięła mgr Katarzyna Rynkowska – kierownik Dziekanatu, która w ramach panelu rozwiązania dla studentów zaprezentowała jedną z praktyk wdrożoną na naszym Wydziale, a mianowicie tworzenie niezbędników/przewodników dla studentów. 
Uniwersytet Gdański, reprezentowała również mgr Joanna Jaszewska – kierownik Dziekanatu Wydziału Filologicznego, która przedstawiła w ramach  tego samego panelu – ocenę dziekanatu.
W seminarium uczestniczyło blisko 80 pracowników administracyjnych zatrudnionych w dziekanatach 25 uczelni zarówno publicznych jak i prywatnych. Ponadto udział wzięli również Prodziekani aktywnie wspierający inicjatywę.
Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Zaprezentowano 22 dobre praktyki czyli rozwiązania, które w jednostkach prelegentów zostały wdrożone dla usprawnienia pracy i ułatwienia życia wszystkim członkom wspólnoty akademickiej, poczynając od rozwiązań informatycznych i organizacyjnych po różnorodne sposoby przekazywania informacji. 
Wartością dodaną spotkania jest możliwość nawiązania i podtrzymywania kontaktów z pracownikami dziekanatów innych uczelni, a przede wszystkim stałe podnoszenie standardów obsługi w dziekanatach m.in. dzięki wymianie doświadczeń i ścisłej współpracy na gruncie administracyjnym w ramach ośrodków akademickich w Polsce. 
Seminarium praktyczne to - po Forum Dziekanatów, które miało miejsce w grudniu 2017 r. -  kolejne wydarzenie przybliżające do realizacji tego ambitnego celu.
 
SeminariumSeminariumSeminarium
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 czerwca 2018 roku, 9:46