Monografia dra Bartłomieja Glinieckiego zatytułowana Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna. | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dra Bartłomieja Glinieckiego zatytułowana Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna autorstwa dra Bartłomieja Glinieckiego.

 

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone najważniejszemu instrumentowi ochrony praw nabywcy, który zawiera umowę deweloperską. Poprzez dokonywanie wpłat na poczet ceny nieruchomości na mieszkaniowy rachunek powierniczy nabywca uzyskuje zabezpieczenie przed defraudacją środków powierzonych deweloperowi, a także ochronę na wypadek jego niewypłacalności. W prezentowanym opracowaniu opisano powody zastosowania właśnie tego instrumentu do ochrony wierzytelności przysługujących nabywcom oraz zasady jego funkcjonowania. Przedstawiono również analizę efektywności poszczególnych wariantów mieszkaniowego rachunku powierniczego, także w kontekście ich popularności w realizowanych przedsięwzięciach deweloperskich.

 

W opracowaniu znalazło się ponadto odniesienie do żywo dyskutowanej propozycji likwidacji możliwości stosowania otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, którą proponuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś deweloperzy są niej zdecydowanie przeciwni.

 

Książka prezentuje także istotną rolę umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, a także różne aspekty związane z jego wykorzystaniem w przedsięwzięciu deweloperskim, ze szczególnym zaakcentowaniem roszczeń przysługujących deweloperowi, nabywcom i innym podmiotom o wypłatę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

 

Fragment recenzji wydawniczej autorstwa prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Strzelczyka:

 

Monografia jest klasycznym dziełem naukowo-badawczym w zakresie prawa. Trafność obranego tematu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Sześcioletni okres funkcjonowania mieszkaniowych rachunków powierniczych to czas wystarczający do przeprowadzenia rzetelnej naukowej oceny ich faktycznej przydatności, i to zarówno ze stricte jurydycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

(...) Za silną stronę dysertacji należy uznać przyjęte metody badawcze. Autor umiejętnie posługuje się nie tylko dominującą w pracach prawniczych metoda analizy dogmatycznej, lecz także metodą analizy prawno porównawczej, metodą analizy historycznej oraz w pewnym sensie metodami statystycznymi.(...) Wysoko należy ocenić stronę warsztatową pracy. Podkreślenia wymaga przede wszystkim przejrzystość i komunikatywność tekstu."

Gliniecki B., Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Treść wprowadzona przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 9:23