Wizyta Dziekana i pracowników WPiA na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego w Omsku | Wydział Prawa i Administracji

Wizyta Dziekana i pracowników WPiA na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego w Omsku

Na zaproszenie Wydziału Prawa Omskiego Państwowego Uniwersytetu imienia F. M. Dostojewskiego Dziekan – prof. dr hab. Jakub Stelina -  i troje pracowników naszego Wydziału – dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG z Katedry Prawa Cywilnego oraz dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG i dr hab. Edward Juchniewicz z Katedry Prawa Finansowego - wygłosiło wykłady i przeprowadziło kursy dla rosyjskich studentów i nauczycieli.

W ramach stażu naukowego ERASMUS + w dniach od 24 do 28 września 2018 r., dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG przeprowadziła 15 godzinny kurs na temat International and European Insurance Law, a dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG  15 godzinny kurs na temat International and European Financial Market Law.

Pobyt naukowy obejmował też wykłady na Wydziale Ekonomicznym  Państwowego Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego w Omsku. Jako visiting professor dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG wygłosiła wykład pt. Development Challenges in Insurance Distribution in EU a dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG nt. Financial Stability: Prospects and Challenges for the International and European Financial Markets.

Dziekan i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG byli także inicjatorami i uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Integracyjne procesy w prawie”, która odbyła się w dniu 27 września na Wydziale Prawa. Wygłoszone przez nich referaty - prof. dr hab. Jakub Stelina nt.: Legal restrictions on work on Sundays and festive days in EU, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG nt.: Challenges faced by the European banking sector: completing the Banking Union, Brexit, FinTech, dr hab. Dorota Maśniak nt.: New Rules of Insurance Distribution in EU, dr hab. Edward Juchniewicz nt.: New Tax Code in Poland means new challenges for taxpayers -  i późniejsza dyskusja w ramach okrągłego stołu stały się forum wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli polskiej oraz rosyjskiej nauki i praktyki.

W ramach wizyty Dziekana i pracowników WPiA na Syberii, odbyło się także spotkanie z tamtejszą Polonią działającą w ramach stowarzyszenia Polonez.

 

omskomskomskomskomskomskomskomsk
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 października 2018 roku, 13:26