Tekst prof. UG dr. hab. Jacka Wiewiorowskiego, Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego, pt. "Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji zamieszczony w pionierskiej pracy na polskim rynku wydawniczym" | Wydział Prawa i Administracji

Tekst prof. UG dr. hab. Jacka Wiewiorowskiego, Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego, pt. "Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji zamieszczony w pionierskiej pracy na polskim rynku wydawniczym"

Na początku grudnia br. ukazała się książka pt. Podejście ewolucyjne w naukach społecznych (redakcja naukowa J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-111-1 EAN 9788381021111, ss. 296). W pracy zamieszczony został też rozdział autorstwa profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji (s. 121-151), w którym dowodzi on uniwersalnej wartości wybranych łacińskich paremii prawniczych w świetle badań psychologów ewolucyjnych.

Książka jest efektem trzyletniej współpracy naukowców poznańskiego środowiska akademickiego w ramach interdyscyplinarnego seminarium na temat „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”, które odbywa się z inicjatywy dr hab. Jana Polowczyka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Biorą w nim udział także pracownicy innych uczelni polskich i zagranicznych. Wszystkich uczestników seminarium łaczy przekonanie, że nauki społeczne, choć wykorzystujące różne pojęcia i modele poznawcze, może połączyć podejście ewolucyjne, wskazujące na to że człowiek i całe społeczeństwa są efektem długotrwałych procesów rozwojowych. Książka pokazuje nowe możliwości prowadzenia badań i wzbogacania wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także humanistycznych. 

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych - okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Beata Kowalczyk
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 23 grudnia 2018 roku, 12:56