Nowa monografia – „Perelman” | Wydział Prawa i Administracji

Nowa monografia – „Perelman”

 

W serii wydawniczej „Horyzonty Filozofii Prawa” – Biblioteki Palestry i Wydawnictwa Arche – ukazała się monografia autorstwa prof. Kamila Zeidleramgr Barbary Tecław z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG pt. „Perelman”.

Chaim Perelman (1912-1984) był belgijskim prawnikiem, logikiem, filozofem, który zasłynął jako autor topiczno-retorycznej teorii argumentacji prawniczej, znanej jako nowa retoryka. Jego bogaty dorobek z zakresu nauk prawnych, logiki i filozofii oraz retoryki prawniczej do dziś stanowi inspirację dla praktycznie nastawionych prawników, którzy szukają innych wyjaśnień procesu sądowego stosowania prawa, niż to oferowane przez model sylogistyczny.

W książce znalazły się przekłady trzech mało znanych w Polsce, a bardzo ciekawych artykułów Perelmana: Czego filozof może nauczyć się ze studiów prawa, Filozofia i retoryka oraz Retoryczny punkt wiedzenia w etyce. Autorzy opatrzyli je szerokim komentarzem, odnoszącym się zarówno do dorobku retoryki klasycznej, jak i nowej retoryki Perelmana, przede wszystkim w kontekście rozumowania sędziowskiego i problematyki uzasadniania decyzji stosowania prawa. Poświęcili też uwagę dzisiejszemu znaczeniu retoryki dla nauk prawnych i praktyki prawniczej.

perelman

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 23 grudnia 2018 roku, 12:54