Monografia dr Anny Podolskiej | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dr Anny Podolskiej

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Anny Podolskiej "Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości".
 
Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma współpraca sądowa, która pozwala na pełne wykorzystanie wspólnego projektu bez szkody dla bezpieczeństwa obywateli. Współpraca sądowa, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania państw członkowskich do swoich wymiarów sprawiedliwości.
 
Celem publikacji jest konceptualizacja wskazanej zasady. Punktem wyjścia jest określenie kontekstu, w którym ona funkcjonuje. Przede wszystkim przeanalizowano unijny porządek prawny, przed którym ponowoczesność stawia wiele wyzwań. Widoczne jest rozmycie wartości, tak w relacjach międzyludzkich, jak i w procesie tworzenia i egzekwowania prawa. Należy wzmocnić unijne raison d'être, co jest konieczne także dla przezwyciężenia kryzysu wartości.
 
Monografia jest  nieznacznie zmienioną i uaktualnioną wersją rozprawy doktorskiej, obronionej z wyróżnieniem w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Podolska
Treść wprowadzona przez: Anna Podolska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 maja 2019 roku, 22:11