Udział pracownika UG w pracach międzynarodowego zespołu badawczego Horyzont 2020 | Wydział Prawa i Administracji

Udział pracownika UG w pracach międzynarodowego zespołu badawczego Horyzont 2020

W dniach 4 - 5 lipca dr Olga Śniadach z katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej brała udział w Brukseli w konferencji międzynarodowej "Democracy and the Rule of Law on the EU". Konferencja stanowiła podsumowanie dwudniowych prac międzynarodowego zespołu badawczego, który realizuje projekt badawczy Reconnect -Reconciling Europe with its citizens through democracy and the rule of law. Projekt jest finansowany z środków unijnych w ramach programu Horyzont 2020.

Reconnect
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 11:42