fbpx Klasa pod patronatem... | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Klasa pod patronatem...

Klasa pod patronatem...

PATRONAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w programie „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG”.

Adresatem programu są licea ogólnokształcące, zaś jego zasadniczym celem jest podwyższenie jakości edukacji uczniów w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, szerzenie kultury prawnej i budowanie postaw obywatelskich, a także wsparcie szkolnictwa średniego wiedzą i doświadczeniami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Prawa i Administracji UG.

W ramach programu Wydział Prawa i Administracji obejmuje patronat nad konkretną klasą, co w szczególności oznacza, że:

 • szkoła może podawać do wiadomości publicznej, iż określona klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG, w tym posługiwać się oficjalnym logo programu w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • uczniowie klasy objętej patronatem mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji,
 • uczniowie klasy objętej patronatem mogą uczestniczyć w wydarzeniach
  i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UG, w tym specjalnie im dedykowanych,
 • klasa objęta patronatem może korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego Wydziału Prawa i Administracji UG,
 • pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Prawa i Administracji w siedzibie szkoły prowadzić będą wykłady z zakresu nauk prawnych,
 • uczniowie klasy objętej patronatem otrzymywać będą informacje na temat oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UG, a także warunków rekrutacji,
 • uczniowie szczególnie uzdolnieni, przygotowujący się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu nauk prawnych, uzyskają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez kadrę akademicką,
 • uczniowie klasy objętej patronatem będą mogli włączać się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji UG kół naukowych,
 • każdy uczeń kończący klasę objętą patronatem, po zdaniu stosownego egzaminu, otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie klasy pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG,
 • Wydział Prawa i Administracji UG współpracować będzie ze szkołą w zakresie współtworzenia, doradztwa, opiniowania i ewaluacji programów kształcenia,
  a także dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie nauczania dyscyplin prawniczych.

Warunkiem wstępnym udziału w programie „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG” jest:

 1. złożenie wniosku o udział w programie,
 2. przedstawienie programu nauczania w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, który ma być realizowany w klasie ubiegającej się o patronat.

Szczegółowych informacji o programie udziela dr Damian Cyman - Telefon: +48 58 523 28 42, E-mail: damian.c@interia.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 stycznia 2017 roku, 9:39