Spotkanie autorskie z Profesorem Jerzym Zajadło w ramach 2. Gdańskiego Tygodnia Demokracji, poświęcone książce pt. Sędziowie i niewolnicy | Wydział Prawa i Administracji

Spotkanie autorskie z Profesorem Jerzym Zajadło w ramach 2. Gdańskiego Tygodnia Demokracji, poświęcone książce pt. Sędziowie i niewolnicy

Plansza
Okładka

Spotkanie autorskie z Profesorem Jerzym Zajadło w ramach 2. Gdańskiego Tygodnia Demokracji, poświęcone książce pt. Sędziowie i niewolnicy

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu autorskim Profesora Jerzego Zajadło, poświęconym książce pt. Sędziowie i niewolnicy, które odbędzie się w piątek 15 września, o godzinie 18.00, w Europejskim Centrum Solidarności. Wydarzenie jest częścią 2. Gdańskiego Tygodnia Demokracji, odbywającego się w dniach od 11 do 17 września.

We wprowadzeniu do swojej książki profesor Zajadło podkreśla „Historia jest dla mnie przede wszystkim źródłem wiedzy o tym, co i dlaczego zdarzyło się w przeszłości. Możemy jednak podejść do niej w inny sposób i potraktować ją jako egzemplifikację pomagającą w formułowaniu i weryfikowaniu paradygmatów. Dotyczy to również ogólnej refleksji nad prawem dokonywanej w ramach trzech podstawowych dziedzin – filozofii, teorii i socjologii prawa. W tym sensie książka ta nie jest książką historyczną, mimo że traktuje o historii. Jest raczej książką z zakresu filozofii prawa, która czerpie pewną lekcję z historii, w tym przypadku historii orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa – lekcję o paradygmacie postaw sędziowskich skonfrontowanych z aksjologią konstytucyjną.”

 

Dyskusja będzie poświęcona zarówno treści książki, jak i rozmowie na temat lekcji płynących dla współczesnych demokracji z historii postaw sędziowskich wobec procesu znoszenia niewolnictwa.

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Snarski.

 

Miejsce: Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańsk, Plac Solidarności 1

Data: 15 września, godz. 18.00.

Wstęp wolny.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 12:42