Konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja

Zaproszenie

Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską konferencję zabezpieczenia społecznego, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku (czwartek) na Wydziale Prawa i Administracji.

Tematem spotkania będzie próba odpowiedzi na pytania co to jest emerytura godziwa, czy wysokość emerytury minimalnej odpowiada kategorii świadczenia godziwego, jakie mechanizmy zabezpieczają odpowiedni poziom świadczenia minimalnego- godziwego?
Równocześnie informujemy, że tą konferencją otwieramy cykl spotkań poświęcony problematyce zabezpieczenia społecznego.
Spotkania te odbywać się będą cyklicznie w ramach Gdańskiego Seminarium Zabezpieczenia Społecznego po patronatem wybitnego specjalisty prawa ubezpieczeń społecznych prof. zw.dr hab.Czesława Jackowiaka.

I Gdańskie Seminarium Zabezpieczenia Społecznego odbywać się będzie pod hasłem „Emerytura godziwa – a co to znaczy?”

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w wznowionym periodyku „Z zagadnień zabezpieczenia społecznego” w zeszycie nr 7.
Artykuły związane z tym tematem prosimy przesyłać do 31 października 2017 r. na adres a.wypych@prawo.ug.edu.pl

Przesłane opracowania będą recenzowane.

 

Miejsce konferencji:
Wydział Prawa i Administracji UG , Gdańsk ul. Bażyńskiego 6.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 10 października 2017 r. na wyżej wskazany adres mailowy.

 

Program:

  • 9.00 - 9.45  Rejestracja uczestników 
  • 9.45 - 10.00  Powitanie uczestników seminarium- Rektor dr. hab. prof. UG Anna Machnikowska, dziekan dr hab.prof. UG Jakub Stelina, Dyrektor oddziału ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska
  • 10.00- 10.30 „Próba określenia znaczenia „emerytura godziwa”- dr hab. prof. UAM Eryk Lach
  • 10.30 - 11.00 „Godziwość emerytury w orzecznictwie Sądu Najwyższego i NSA.Aksjologiczne uwarunkowania emerytury"-  dr hab. prof. UG Alina Wypych-Żywicka
  • 11.00 - 11.20  Przerwa  
  • 11.20 - 11.50 „Mechanizmy  zabezpieczające godziwość emerytury”- dr hab. prof. UB Iwona Sierocka 
  • 11.50 - 12.20 „Miary adekwatności świadczeń emerytalnych – czy obecne standardyodpowiadają wyzwaniom przyszłości ?”- dr Kamila Bielawska, Wydział Zarządzania UG
  • 12.20 - 13.45  Dyskusja
  • 13.45 - 14.00  Podsumowanie konferencji
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 października 2017 roku, 13:39